Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul. Konopnickiej 2, 85 – 124 Bydgoszcz, adres e-mail: biuro@sport-home.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszej zakładce. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowaniu o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul. Konopnickiej 2, 85 – 124 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Tomasz Szczepaniak Electrobit

ul. Konopnickiej 2

85 – 124 Bydgoszcz

E-mail: biuro@sport-home.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy zamówienia nr ………

(Formularz prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………

Adres (ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………………………………..

Odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/Kolor Ilość Cena brutto

1.

2.

3.

Zwrotu płatności proszę dokonać:

□ takim samym sposobem zapłaty, jakiego użyłem do zapłaty za zakupiony towar,

□ na podany rachunek bankowy (prosimy o podanie numeru rachunku składającego się 26 cyfr)

□ przekazem pocztowym na adres:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

……………………….

(Data i podpis Konsumenta)

Informacja dodatkowe dla Konsumenta

1.) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul. Konopnickiej 2, 85 – 124 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: biuro@sport-home.pl

2.) Zwrot towaru należy dokonać na adres: Tomasz Szczepaniak Electrobit, ul. Konopnickiej 2, 85 – 124 Bydgoszcz w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy.

3.) Odsyłany towar prosimy zabezpieczyć na czas transportu w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

4.) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co oznacza, iż koszty związane z odesłaniem towaru, należytym zapakowaniem towaru stanowią koszt Konsumenta.

5.) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel